Search
Search
Close this search box.

Koja je razlika između urednika i lektora i zašto su vam obojica potrebna?

Photo by Lauren Mancke on Unsplash

Razjasnimo odmah na početku – urednik i lektor imaju različit zadatak, a potrebni su vam obojica.

Idemo redom!

Dok jedni misle da je lektura tek ispravljanje tu i tamo koje greške, drugi misle da lektoriranje tekstova podrazumijeva i prilagodbu rečenica, pisanje novog sadržaja ili pak dopunjavanje tekstova. Neki to i očekuju od lektora i nerijetko pitaju za savjet u vezi sa sadržajem, formulacijom rečenica, čak i rasporedom poglavlja. To nije posao lektora, već urednika.

 

Autor, urednik, lektor

U procesu nastajanja tekstova sudjeluje (ili bi trebalo sudjelovati) nekoliko osoba. Prvi je AUTOR teksta koji ideju, doživljaj, misao, iskustvo, informaciju pretače u riječi, oblikuje rečenice, od njih stvara odlomke, cjeline, poglavlja. Autor polaže sva autorska prava na tekst (više u Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima), ali i nosi najveću odgovornost za objavu informacija.

Osoba koja bi prije objave trebala tekst pregledati, pročitati, prilagoditi, urediti je UREDNIK. Njegov zadatak je da pomno prouči tekst, prilagodi izričaj publici, prema potrebi izmijeni raspored poglavlja, informacija i sl., u dogovoru s autorom učini veće promjene u tekstu, predloži izmjenu ili dopunu sadržaja te da svoj “blagoslov” da tekst može biti objavljen.

Konačnu verziju teksta, onu usuglašenu s autorom, urednik šalje LEKTORU koji ispravlja pravopisne i gramatičke pogreške. Nerijetko lektor je ujedno i redaktor i korektor pa će u tekstu ispraviti i tipfelere te druge negramatičke i nepravopisne pogreške, kao i stilski prilagoditi tekst njegovoj svrsi.

Tekst se zatim vraća uredniku koji ga šalje grafičkom dizajneru na oblikovanje. Uputno je nakon grafičkog oblikovanja tekst vratiti lektoru na posljednju provjeru prije tiska.

 

Ponovimo!

Autor piše tekst, smišlja, razrađuje i konačno predaje rukopis na obradu.

Urednik uređuje rukopis tako da traži smislenost, moguće nelogičnosti, nejasnoće i pogrešne informacije u sadržaju. Također, urednik bi se trebao brinuti o daljnjem izdavačkom procesu odnosno da rukopis ima sve podatke koje kao knjiga treba imati (impresum, CIP, ISBN, cijena), savjetovati autora o formatu, izgledu knjige, nakladi i cijeni te biti mu desna ruka u izdavačkom procesu.

Lektor se bavi tekstom odnosno ispravlja pogreške – gramatičke, pravopisne, stilske, semantičke, leksičke. Također ispravlja tipfelere, a nerijetko zadužen je i za korekturu.

 

Može li autor biti urednik svoje knjige?

Mnogi autori žele uštedjeti pa se odlučuju na to da budu sami urednici svoje knjige. No, kao što autor ne može biti i lektor svog teksta, tako ne može biti ni urednik.

Naravno da će autor prema svojim željama rasporediti poglavlja u svom rukopisu, no je li takav raspored zaista smislen publici moći će procijeniti tek urednik jer će rukopis sagledati objektivno.

Tu je i smisao rečenica. Nerijetko se čitatelj pita što je pisac time htio reći. Da bi se to izbjeglo, kao i nelogičnosti u informacijama, radnji i dr., urednikov je posao uočiti sve ono što bi čitatelju moglo biti nejasno te u komunikaciji s autorom razjasniti.

Urednik knjiga također poznaje izdavački proces pa će autora uputiti što još treba pripremiti kako bi knjiga bila cjelovita (npr. biografiju, zahvale, posvetu i sl.).

I konačno, uz iskusnog urednika puno je lakše i brže doći do cilja – objavljene knjige.

Drago mi je da su autori koji su se odlučili na suradnju sa mnom to prepoznali!

 

Piše: Marijeta Matijaš

Objavljeno 28. kolovoza 2021.

Sva prava pridržana ©Kreacija j. d. o. o.

 


Imate li rukopis spreman za obradu?

Pošaljite mi svoj rukopis i dogovorimo suradnju.

Ugovori uslugu

 

Scroll to Top