Search
Search
Close this search box.

Uvjeti suradnje - Od rukopisa do čitatelja

Uvjeti suradnje Od rukopisa do čitatelja

Dragi autori,

drago nam je što ste se odlučili na suradnju s nama i veseli nas rad na vašem rukopisu.

Prije početka suradnje, važno nam je da pročitate i u konačnici složite se s uvjetima suradnje u nastavku što je preduvjet naše uspješne suradnje. Molimo da pažljivo pročitatelj Uvjete suradnje u nastavku te ispunite/digitalno potpišete Suglasnost koja se nalazi na dnu stranice.

Molimo da nam se javite ako je nešto nejasno ili želite pojašnjenje na rukopis@odrukopisadocitatelja.com.

Unaprijed zahvaljujemo!

Marijeta Matijaš i Maja Škiljaica


1. OPĆE ODREDBE

Naručitelji su autor i/ili nakladnik koji ima sva autorska i izdavačka prava objaviti djelo za koje traži usluge Izvršitelja.

Izvršitelji su pružatelji usluga obrade teksta (uredništvo, lektura, prijevod) i grafičkog oblikovanja (prijelom, ilustracije) te drugih usluga poput vođenja izdavačkog procesa i savjetovanja u vezi s izdavanjem knjige. Izvršiteljima se smatraju odgovorne osobe i zaposlenici tvrtki Izvrsne priče d.o.o. te Kreativni kotačić j.d.o.o.

Djelo je svaki rukopis koji se tekstualno/jezično/grafički priprema za digitalnu i/ili tiskanu objavu.

2. PONUDA

Po zaprimanju i evaluaciji rukopisa, Naručitelju dostavljamo ponude za obradu teksta (uredništvo i/ili lektura), prijevod, dizajn (grafička priprema), izradu ilustracija, vođenje izdavačkog procesa, pripremu eKnjige odnosno za sve one tražene usluge, a koje Izvršitelj može ponuditi. 

U ponude nije uključen trošak tiska te ponudu tiskara nije moguće tražiti sve dok ne bude gotova grafička priprema jer se ponuda formira na temelju točnog broja stranica grafičke pripreme, formata, vrste tiska, uveza, papira i naklade. 

Na zahtjev Naručitelja moguće je dostaviti okvirne iznose koji su bili potrebni za tisak sličnih projekta ako takvi postoje u portfelju Izvršitelja. Izvršitelj ne odgovara za eventualne razlike u cijeni jer su dostavljeni iznosi isključivo informativne prirode i vrijedili su isključivo za određene projekte u vremenu njihove realizacije. 

Preduvjet za slanje točnih i potpunih ponuda je dostava gotovog rukopisa (posljednje verzije nakon Naručiteljeve obrade teksta) jer se cijene formiraju na temelju broja kartica i stranica. 

U slučaju da nije dostavljen potpun rukopis (pr. nedostaje poglavlje, priča i sl.), Izvršitelj će pripremiti i poslati Naručitelju ponudu za dodatak te, prema vlastitoj procjeni, ako nije moguće nastaviti s realizacijom, odgoditi nastavak rada na projektu sve dok on ne bude upotpunjen i nastaviti s radom kad Izvršitelju budu dostavljeni svi dodatni materijali prema tada prvom slobodnom terminu u rasporedu. 

Projekti se uvrštavaju u raspored isključivo temeljem prihvaćanja ponuda i ovih Uvjeta suradnje pisanim putem (email). 

3. RASPORED

Raspored je napravljen na mjesečnoj razini te prilikom slanja ponuda Naručitelj će naznačiti koji je očekivani termin (mjesec) početka rada na rukopisu

U slučaju kašnjenja dostave gotove verzije rukopisa, projekt se prebacuje u prvi sljedeći slobodni termin. 

U slučaju da se Izvršitelju oslobodi mjesto u rasporedu, javit će se prvom sljedećem Naručitelju i najaviti raniji početak rada na rukopisu. 

Izvršitelj zadržava pravo izmjene procijenjenog termina početka rada na projektu kao i trajanje projekta uslijed neplaniranih/izvanrednih situacija (bolest, smrt i sl.) uz obavještavanje Naručitelja o istima.

4. PLAĆANJE

Po zaprimanju prihvaćanja ponuda i ovih Uvjeta suradnje pisanim putem, ponude postaju važeće i vrijede do 6 mjeseci od datuma izdavanja. Po isteku 6 mjeseci, ako avans još uvijek nije uplaćen, Izvršitelj zadržava pravo izmjene ponuda prema tada važećim cjenicima usluga. 

Prihvaćanjem ponuda i Uvjeta suradnje Naručitelj se obvezujete na uplatu avansa navedena na svakoj službenoj ponudi. 

Iznos avansa naznačen na ponudi za obradu rukopisa potrebno je platiti u periodu između prihvaćanja ponude i najavljenog početka rada po našem izdanom računu za avans prema valuti plaćanja naznačenoj na računu. U slučaju da je prva faza rada na rukopisu dizajn ili ilustracije, avans se plaća po ponudi za dizajn/ilustracije. 

Kašnjenjem uplate avansa pomiče se početak rada na projektu kao i krajnji rok završetka. 

U slučaju odustajanja od suradnje nakon uplaćenog avansa i početka rada na projektu, uplaćeni avans se ne vraća

Preostali iznos plaća se po završetku svake faze, a posljednju uplatu preostalog iznosa potrebno je učiniti prije slanja pripreme u tisak. 

Savjetujemo Naručitelju da osigura ukupan budžet projekta prije početka rada na projektu kako ne bi bilo kašnjenja i nepreviđenih odgađanja ili otkazivanja iz financijskih razloga. 

5. OBRADA TEKSTA 

Pod uslugom obrada teksta podrazumijeva se uredništvo i lektura koji se rade paralelno

Navedena usluga obuhvaća ukupno tri čitanja i nije moguće ugovoriti manje od tri čitanja. Nakon svakog kruga čitanja i ispravljanja teksta, tekst se šalje Naručitelju na potvrdu. 

Sve veće izmjene u tekstu, kao i priprema dodataka poput biografije, predgovora, pogovora, zahvala, teksta za stražnje korice, recenzija Naručitelj priprema u fazi obrade teksta, prije prijeloma. Obrada navedenih dodataka je u cijeni obrade rukopisa i prijeloma.

U slučaju većih izmjena teksta Naručitelja nakon faze obrade teksta (uredništva i/ili lekture) i/ili prijeloma, Izvršitelj zadržava pravo dodatne naplate prema važećem cjeniku po satu (1 sat = 50,00 eura). 

6. UREDNIŠTVO I LEKTURA KAO ZASEBNE USLUGE

U slučaju da je na projektu ugovoreno samo uredništvo ili samo lektura, bit će izvršena samo ugovorena usluga.

Uredništvo kao zasebna usluga obuhvaća dva čitanja i podrazumijeva uklanjanje sadržajnih pogrešaka i/ili nelogičnosti te Izvršitelj ne odgovara za eventualne jezične pogreške u tekstu.

U slučaju ugovaranja samo lekture, važno je dostaviti rukopis na kojem je prethodno izvršeno uredništvo. Lektura obuhvaća tri čitanja od čega je posljednje korektura i podrazumijeva isključivo ispravljanje jezičnih pogrešaka te Izvršitelj ne odgovara za eventualne sadržajne nelogičnosti i/ili pogreške u samom tekstu što je predmet uredništva.

7. PRIJEVOD

U suradnji s prevoditeljima, vanjskim suradnicima, Izvršitelj može ponuditi prijevod i lekturu na nekoliko stranih jezika. Za tu potrebu Naručiteljev rukopis šalje se na procjenu prevoditeljima s kojima Izvršitelj ima potpisan NDA ugovor (ugovor o povjerljivosti informacija).

Po prihvaćanju ponude prevoditelja, povezujemo Naručitelja s prevoditeljima s kojima se nastavlja direktna komunikacija. 

Eventualne pogreške u prijevodima isključiva su odgovornost prevoditelja i ne mogu se ni u kojem smislu dovesti u vezu s Izvršiteljima. 

8. DIZAJN

Po završetku rada na rukopisu, nakon potvrde Naručitelja, kreće se s grafičkom pripremom. Naručitelja se povezuje s dizajnericom s kojom direktno dogovara izgled knjige. 

Prije početka rada na dizajnu, potrebno je uplatiti avans po ponudi za dizajn.

Prije početka rada na dizajnu, Naručitelj može iznijeti svoje želje u vezi s formatom (veličinom) knjige, izgledom, rasporedom, dodacima i sl.

Po definiraju formata, priprema se probni prijelom koji sadrži uvodne stranice (unutrašnja naslovnica, impresum) te prvih nekoliko poglavlja rukopisa. 

Probni prijelom šalje se Naručitelju na pregled i odobrenje. U ovoj je fazi moguće mijenjati format, vrstu i veličinu fonta, prored, raspored poglavlja i dr. 

Po usuglašavanju izgleda knjižnog bloka, nastavlja se s prijelomom čitavog rukopisa. U ovoj fazi, nakon potvrde probnog prijeloma, više nije moguće mijenjati format, vrstu i veličinu fonta i/ili prored bez dodatne naplate.

Ako se nakon izvršenog prijeloma kompletnog rukopisa traži izmjena formata, vrste i veličine fonta i/ili proreda, zadržavamo pravo dodatne naplate. Ako je riječ o velikom i kompleksnom projektu, izmjene se naplaćuju kao novi dizajn. Ako je riječ o manjem i jednostavnijem projektu, izmjene se naplaćuju po satu prema važećem cjeniku (1 sat = 50,00 eura).

U dogovoru s Naručiteljem priprema se korica. U cijeni je priprema do 5 različitih varijanata korice. Zadržavamo pravo naplate dodatnih varijanata. 

Po završetku grafičke pripreme, materijali se šalju Naručitelju na pregled. Naručitelj je dužan detaljno iščitati i pregledati sve materijale te javiti eventualne izmjene i/ili ispravke. Izmjene se šalju isključivo emailom uz navođenje stranice na kojoj je izmjenu potrebno napraviti, postojeći tekst te novi tekst kojim postojeći treba zamijeniti ili označeno u PDF-u. 

Nakon unošenja Naručiteljevih izmjena/ispravaka, priprema se šalje ponovno Naručitelju na potvrdu. 

Po zaprimanju potvrde Naručitelja da su unijete sve izmjene, pristupa se korekturi.

9. ILUSTRACIJE

S ilustratoricom se dogovara vrsta ilustracija. U ponudi su:

  • digitalno crtane ilustracije,
  • AI generirane ilustracije,
  • ilustracije kupljene na stocku.

Prije početka rada, ilustratorica dostavlja jednu probnu ilustraciju zaštićenu vodenim žigom (watermark). Probna se ilustracija ne naplaćuje. 

Probnu ilustraciju ne smije se distribuirati i/ili koristiti ni u koje svrhe bez dopuštenja ilustratorice.

U slučaju da stil ilustracije Naručitelju ne odgovara, nije dužan nastaviti suradnju s ilustratoricom. 

U slučaju da stil ilustracije odgovara potrebama projekta i Naručitelju, prije početka rada na ilustracijama, potrebno je uplatiti avans po ponudi za ilustracije.

U slučaju da ilustracije priprema drugi ilustrator, ilustracije je potrebno dostaviti isključivo u digitalnom obliku visoke kvalitete. 

U slučaju kašnjenja dostave ilustracija drugih ilustratora više od 10 dana, rokovi za nastavak rada na projektu pomiču se na prvi slobodni rok Izvršitelja projekta.

10. DODATNI MATERIJALI I TUĐA AUTORSKA DJELA

U pripremu je moguće uključiti dodatne materijale poput ilustracija, fotografija, citata i sl. Za dostavljene materijale potrebno je:

  • imati dopuštenje za korištenje autorskih materijala u vlastitom izdanju,
  • dostaviti vizualne materijale u što većoj/originalnoj rezoluciji prema uputi dizajnerice.

Prava korištenja tuđih autorskih djela isključiva je odgovornost Naručitelja i ni na koji način se odgovornost ne dovodi u vezu s Izvršiteljima. 

11. RECENZIJE

Usluge Izvršitelja ne obuhvaćaju uslugu recenziranja i/ili slanja rukopisa recenzentima. Slanje rukopisa na recenziranje u fazi nakon obrade (u Wordu) ili nakon prijeloma (u PDF-u) je isključiva odluka i odgovornost Naručitelja. Ograđujemo se od mogućnosti neovlaštenog dijeljenja informacija iz rukopisa ili čitavog rukopisa u javnosti.

12. KOREKTURA

Korekturi se pristupa nakon potvrde Naručitelja da su sve izmjene/ispravci učinjeni prema njegovu naputku.

Korektura podrazumijeva treće i ujedno završno čitanje. Tijekom korekture pregledava se sav tekst te grafički dodaci (podloge, dekorativni elementi, tablice, ilustracije, brojevi stranica i dr.).

Po završetku korekture, dizajnerica unosi korekcije u pripremu te završna verzija šalje se na završni pregled i potvrdu Naručitelja prije slanja u tisak.

U slučaju da je nakon izvršene korekture bilo dodatnih većih izmjena Naručitelja pri čemu je potrebno napraviti 4. čitanje (još jednu korekturu), ista se naplaćuje kao ⅓ cijene obrade rukopisa/lekture.

Ako je na projektu uključen drugi lektor, isti je zadužen za korekturu na PDF-u prije slanja knjige u tisak. Korekcije je potrebno dostaviti isključivo u PDF-u u obliku komentara s jasnim uputama što je potrebno ispraviti i čime zamijeniti. 

U slučaju da drugi lektor nije u mogućnosti izvršiti korekturu, moguće ju je ugovoriti kod Izvršitelja po cijeni od ⅓ jedinične cijene lekture.

13. CIJENA KNJIGE

Izvršitelji će u najboljoj vjeri informirati Naručitelja o troškovima prije i nakon izdavanja knjige, a koje je dobro uzeti u obzir prilikom formiranja cijene knjige. 

Izvršitelji su u mogućnosti Naručitelju dati samo okviran raspon unutar kojeg smatraju da bi knjiga mogla biti dobro prihvaćena na tržištu, no Naručiteljeva je odgovornost definiranje prodajne cijene knjige prema vlastitom nahođenju

Definiranje cijene knjige kao i neuspješna prodaja i/ili mala zarada od prodaje knjige kao eventualne posljedice pogrešno određene prodajne cijene knjige nisu ni u kojoj mjeri ili obliku odgovornost Izvršitelja.

14. ISBN/CIP

U cijenu vođenja izdavačkog procesa uključeno je ishodovanje ISBN-a i CIP-a (ako su isti potrebni za predmetnu publikaciju) isključivo za područje Hrvatske

Naručitelj koji nema sjedište u Hrvatskoj dužan je samostalno se informirati o ishodovanju/kupnji ISBN i CIP zapisa te eventualnoj dostavi obveznih primjeraka prema pravilima koja vrijede u zemlji sjedištu njegova poslovnog subjekta.

Izvršitelji se obvezuju dostaviti Naručitelju adrese knjižnica te informaciju o količini obveznih primjeraka koje im treba dostaviti prema hrvatskim zakonima i propisima. Neizvršavanje obveze dostave obveznih primjeraka isključiva je odgovornost Naručitelja.

15. SAVJETOVANJE

Usluga savjetovanja u vezi s izdavanjem knjige obuhvaća i poslovno savjetovanje pri čemu Izvršitelj informira Naručitelja o dostupnim oblicima poslovanja, prednostima i nedostacima, načinima poslovanja, izdavanju računa, pripremi otpremnica, troškovima poslovanja i dr.

Savjetovanje je isključivo informativnog karaktera i ni u kojem obliku ne zamjenjuje savjetovanje u knjigovodstvenom uredu te institucijama poput Porezne uprave, HGK, HOK, Plavi ured i dr.

Izvršitelj se trudi dati provjerene i točne informacije, no one ne zamjenjuju službene informacije savjetodavnih službi te zakona i pravilnika. Izvršitelj, stoga, ne snosi odgovornost u slučaju donošenja odluka koje nisu bile povoljne za poslovanje Naručitelja i/ili su rezultirale kaznom ili drugim sankcijama. 

16. TISAK

Prije slanja materijala u tisak Naručitelj dobiva finalnu pripremu na provjeru, odobrenje i ovjeru. U slučaju uočavanja nedostataka, pogrešaka i sl. iste je moguće ispraviti. 

Priprema se šalje u tisak isključivo po zaprimanju pisane potvrde Naručitelja i nakon uplate svih preostalih iznosa Izvršiteljima.

Nakon pregledane, potvrđene/ovjerene završne verzije spremne za tisak ne odobravaju se reklamacije na obradu teksta i grafičku pripremu.

U cijeni je dostava ponuda do tri različite tiskare te do tri revizije ponude odabrane tiskare. Naručitelj može samostalno zatražiti i ponude drugih tiskara. 

Naručitelj samostalno i direktno plaća odabranu ponudu tiskare prema uvjetima tiskare. 

Izvršitelji se brinu o dostavi potvrde uplate po ponudi tiskare, finalni materijala za tisak te o odobrenju tiska.

Naručitelj može zatražiti posjet tiskari za odabir/pregled papira i/ili isprinta/probnog otiska ako iste tiskara omogućava. Navedeno dogovara Naručitelj direktno s tiskarom. 

Naručitelj je dužan osigurati tiskari podatke (lokacija, kontakt) o preuzimanju i/ili dostavi gotovih primjeraka te iste pregledati prilikom preuzimanja.

Za eventualne nedostatke u isporučenim knjigama, a koji se odnose na tiskarske pogreške poput packanja, viška/manjka stranica, slabijeg otiska, izostanka otiska, pogrešne boje/nijanse, pogrešne vrste papira, folije koja nije dobro zalijepljena, slijepljenih stranica, neorezanih stranica, pogrešno orezanih stranica i dr. Naručitelj podnosi reklamaciju direktno tiskari.

Izvršitelj ne snosi odgovornost za slabiju kvalitetu otiska, potencijalne fizičke nedostatke proizvoda (loš otisak, loša plastifikacija, loš uvez, pogrešno sabrano, i krivo obrezano i sl.) i druge tiskarske pogreške te neispoštovane rokove tiskare.

17. DOSTAVA MATERIJALA

U cijenu su uključena tri mockupa po izboru dizajnerice. Dodatne mockupove i druge promotivne materijale moguće je dodatno naručiti.

Po završetku suradnje Naručitelju se šalju finalni materijali u PDF formatu koji su poslani tiskari. Iste je moguće naknadno slati direktno u tisak u slučaju potrebe za dotiskom.

Izvršitelj Naručitelju ne ustupa projekt pripreme u InDesigneu te zasebno slike i/ili ilustracije, fontove i dr. materijale kupljene i/ili napravljene za potrebe predmetnog projekta.

18. ROKOVI

Rokovi se definiraju individualno prema zahtjevnosti pojedinačnog projekta. Izvršitelji će nastojati u najvećoj mjeri poštovati želje Naručitelja ako je to moguće. U slučaju da željene rokove nije moguće ostvariti, Izvršitelji će bez odlaganja o tome obavijestiti Naručitelja.

Ne odgovaramo za prekoračenje rokova u slučaju da:

  • inicijalno nisu dostavljeni svi materijali;
  • na pregled, slanje ispravaka i/ili potvrdu materijala čeka se više od 15 dana (2 tjedna)
  • nastupe nepredvidive situacije (smrt, bolest i sl.) o čemu su sve uključene strane dužne obavijestiti voditelja projekta koji obavještava ostale uključene strane.

19. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovi Uvjeti suradnje – Od rukopisa do čitatalja dio su Općih uvjeta poslovanja tvrtki Izvrsne priče d.o.o. sa sjedištem u Banjolama, Strane 58, 52100 Pula te Kreativni kotačić j.d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Bunićeva 18.

Ažurirano, 07.05.2024. 

Molimo da u znak prihvaćanja uvjeta suradnje ispunite formu u nastavku

Scroll to Top