Umijeće javnog nastupa

Marijeta Matijaš

Cjeloviti vodič za unapređenje komunikacijskih vještina i javnog nastup

Pred vama je knjiga koja vas korak po korak vodi kroz javni nastup, a kreće od osvještavanja.

Biti svjestan sebe i svog nastupa preduvjet je bilo koje i kakve promjene. Želimo li nešto promijeniti, moramo najprije biti svjesni toga što ne radimo dobro ili što želimo promijeniti.

Brojna literatura o javnom nastupu naglasak stavlja na govorništvo, no govor je samo jedan od čak sedam važnih elemenata koji čine javni nastup koje sam identificirala, a onda i detaljno obradila u ovoj knjizi čemu su najviše doprinijeli dugogodišnje iskustvo rada u medijima i održavanju edukacija o komunikacijskim vještinama.

Ova knjiga jedinstvena je upravo po tome što se bavi svim aspektima javnog nastupa, a to su:

  • govornik,
  • govor,
  • neverbalna komunikacija,
  • publika,
  • poruka,
  • okolina i uvjeti,
  • tehnički elementi.

Knjiga obiluje vježbama i primjerima, a posebne cjeline posvetila sam pripremi javnog nastupa, koja vam pomaže da samostalno unaprijedite svoje komunikacijske i prezentacijske vještine, te primjerima dobre prakse koji će vam poslužiti kao dodatna motivacija i inspiracija na svom putu napretka.

Autorica

Marijeta Matijaš

Izdavač

Kreacija j. d. o. o.

Urednice

Sanela Dropulić
Vanja Prvulović

Godina izdanja

2019.

Više informacija

www.poslovnakomunikacija.com