Tajni sastojci za odgoj djece

Lana Kihas

Kako na pravilan način usmjeravati i odgajati djecu

Biti roditelj danas i prije samo 30-ak godina gotovo da je teško usporediti, no djeca rane i predškolske dobi ostala su ista. Ona su „prazna platna“ koja čekaju priliku da nešto novo usvoje, da neko novo znanje upiju, da nešto novo osmisle i stvore. Naš zadatak je da ih usmjeravamo i vodimo kroz život.  Ovaj nam priručnik jasno ukazuje na to da moramo „više slušati, a manje govoriti“. 

Iako su došla na svijet kao „prazna platna“, djeca su se rodila s bujnom maštom, mnoštvom (kreativnih) rješenja,  ali i s velikom znatiželjom koju smo mi odrasli zatomili i ostavili u djetinjstvu. Slušajmo ih – obogatit će naš svijet! Umjesto da se postavljamo kao nadređeni, kreirajmo s njima svijet vlastitih pravila koja će odgovarati i nama i djeci.


Autorica

Lana Kihas

Izdavač

Kreativna sova

Godina izdanja

2021.

Više informacija

https://lanakihas.com/2020/03/13/tajni-sastojci-za-odgoj-djece/